O(pen) Happy Day

1 september 2018

Op zondag 14 oktober organiseert gospelkoor Signalen een gospel-event O(pen) Happy Day waarin we een dag gaan zingen met hopelijk veel nieuwe mensen die het leuk vinden om te zingen, kennis willen maken met het zingen van gospelmuziek of die misschien wel lid willen worden van gospelkoor Signalen.

Lijkt het je leuk om daaraan mee te doen? Dan ben je van harte welkom! De dag begint om 9.30 uur met koffie/thee en we sluiten rond 18.00 uur, na het geven van een mini-concert, af met een hapje en een drankje.

.. Lees meer ..

Tussendoor wordt er uiteraard voor een lunch gezorgd en verder gaan we vooral veel zingen. De kosten voor deze dag bedragen €12,50 en mocht je enthousiast zijn geworden en wil je je opgeven, stuur dan een mail naar:
opendag@gospelkoorsignalen.nl
Ook als je meer wilt weten, kun je naar dit adres mailen.

Mocht je na het lezen van bovenstaande denken ik wil niet meezingen, maar ben wel benieuwd naar het concert, noteer dan zondag 14 oktober 17.00 uur vast in je agenda zodat je kunt luisteren naar het eindresultaat. Ook daar ben je van harte welkom!
Wij hebben er als koor veel zin in om er een Happy Day van te maken. Jij ook? Dan zien we je graag op 14 oktober!

.. Laat minder zien ..

NachtLicht Sneek 2018

6 april 2018

God heeft ons op een prachtige manier aan het werk gezet om nachtlicht Sneek vorm te geven. Hij heeft ons een pad laten lopen waarin een ieder van ons zijn stukje mee kon nemen. Het was “groots”, het was veel en het vloeide naadloos over in een eenheid. Dankbaar dat we samen kerk mochten zijn.

Dit alles begon om 21.00 op zaterdagavond in de viering. Je kunt niet alles vertellen maar wat hier diepe indruk op mij maakte was de herinnering aan onze eigen doop. We werden uitgenodigd om met onze hand door het water te gaan en zo stil te staan bij de belofte van de doop. Zo bijzonder om te zien dat iedereen die aanwezig was, zich hierin thuis voelde.

Na de viering begon de nachtwake. Wij zijn richting de Martinus kerk gelopen om de viering in de Katholieke kerk bij te wonen. In deze viering werd het licht opgehaald door: Hilda Walstra, Fam. Horjus, Corina Woord en Saakje Siegers. Pastoor van der Weide gaf het gewijde licht door aan deze mensen die het meenamen naar huis. Door de nacht heen werden er ieder uur mooie teksten gelezen en geluisterd naar een lied dat erbij paste.

.. Lees meer ..

Er waren workshops bij bedacht die vorm gaven aan de gelezen tekst. In het begin waren er meer mensen die eraan meededen dan later in de nacht. De nacht werd stiller, binnen in de kerk heerste een vredige rust. Bijzonder om dan te ervaren wat waken is. Teruggaand in de tijd van Jezus, waarin Jezus vraagt aan zijn discipelen om te waken was voor mij altijd een verhaal waarin ik niet begreep dat ze dan in slaap vielen. Je kan toch wel even wakker blijven als Jezus dat vraagt. Tijdens deze wake voelde ik alertheid, waakzaam zijn voor mijn gedachten en handelen. Waakzaam zijn voor wat er in mij huist. Bijzonder om dit tijdens de stille nacht te ervaren. De klankreis waarin Silvia ons meenam kwam voor velen op een juist moment, ze wist een ontspanning te creëren die weldadig aanvoelde. Mooie gesprekken werden er gevoerd. Wia Marinus ging op pad met het Leger des Heils langs de kroegen om te vertellen over Pasen en de jongelui uit te nodigen om een kaarsje aan te steken in het hart buiten de Martinikerk. Van 2 tot 5 uur hebben we buiten gestaan om de jeugd bij te staan in het aansteken van de kaarsjes. 200 honderd mochten er die nacht branden. Ons hart van Liefde hebben zij vorm gegeven met vuur, emotie, kwetsbaarheid en verhalen. Dankbaar dat zij op die manier bij ons aangesloten waren.

De lezing van 6 uur werd voorgelezen en buiten in de vier windstreken gingen de fakkels op pad, ieder langs een route die van tevoren was uitgestippeld. 10 voor 7 waren alle fakkels gearriveerd en stond voor het westerkoor al een grote schare van mensen te wachten op wat er ging komen.
De verwachting was voelbaar, de verbondenheid merkbaar aanwezig. Jan Willem Nieboer begon met de lezing uit Johannes 1 waarin Het Woord mens geworden is.
Hoe mooi om dit in de vroege ochtend met een plein vol mensen, in de buitenlucht te lezen. Een bijzondere ervaring voor iedereen die er aanwezig was. De blazers op de koepel zetten in die stille ochtend het lied “als alles duister is” in en het grootse paaskoor begint te zingen. Kippenvel moment, wat was dat indrukwekkend.

We gaan naar binnen en zoeken onze plek in de nog donkere, sfeervol verlichte kerkzaal. De fakkels staan op het podium en wachten tot het licht buiten opkomt. Jan Willem leest de eerste dag van het scheppingsverhaal en de paaskaars wordt aangestoken met het vuur van de fakkel uit het oosten en doorgegeven aan de mensen in de kerk. Er is een tastbaar gevoel van licht en verbondenheid. Hoe mooi Jan Willem in zijn overdenking de mensen mee liet lopen door het Paasverhaal. Hoe goed hij dit neer heeft zetten in de tijdgeest van vandaag. Hij heeft de mensen in het hart geraakt en ze voedsel meegeven op het pad dat ze lopen. Ons laten horen dat wij elkaar kennen van “de kerk”.
Het Paaskoor dat in twee zaterdagen vier nummers in studeerde o.l.v. Erwin de Ruijter. Het waren twee fantastische dagen van hard werken en saamhorigheid. En wat klonk het in die vroege Paasmorgen “Groots” . Wat was dit een mooie invulling van de viering, wat een geluid van stemmen, overweldigend. En bij de klanken van het “u zij de Glorie” kwam er een einde aan de viering. Al het licht dat klaarstond in de hal om mee genomen te worden naar de zorglocaties in Sneek, werd meegenomen door de mensen die aanwezig waren in de dienst. Hoe mooi, samen het licht van Jezus doorgeven aan anderen.

En het ging nog even door. In het Antonius ziekenhuis werd de Paaskaars aangestoken met het licht vanuit de Martinikerk, door vier mensen van Signalen die de kaars begeleiden met het lied “als alles duister is”. Dit zelfde werd gedaan door vier leden van Signalen in de Ielanen, indrukwekkend en vol emotie.

Dit is een kleine impressie van wat er is gebeurt tijdens de verstilling naar de opstanding, van het donker naar het licht, van de nacht naar de dag.
“De Heer is waarlijk opgestaan”

Namens alle mensen van de voorbereiding Nachtlicht Pasen 2018
Dank voor jullie verbondenheid, in deze vorm van kerk zijn.

Annie Dijkstra

.. Laat minder zien ..

Gospelkoor Signalen wil grootse afsluiting Jubileumjaar

10 november 2017

Velen van ons hebben nog niet eens nagedacht over de komende kerst, laat staan over Pasen2018. En toch is er al een werkgroep van Gospelkoor Signalen bezig om hier vorm aan te geven. Een gospelkoor dat haar 25 jubileumjaar wil afsluiten met een “Groots” Pasen 2018 voor de stad Sneek.

“Een bijzonder project waarvoor verbinding is gezocht met de geloofsgemeenschappen van Sneek” licht Jacobien Rozema het project toe. “We hebben nog geen antwoord van alle gemeenschappen, maar zijn zeer erkentelijk voor het commitment van de Raad van Kerken, zij dragen het project een warm hart toe.”

.. Lees meer ..

Pasen2018 van de verstilling (nacht) naar de opstanding (licht)met een tastbaar kruis waar de bewoners van Sneek hun hartzeer mag neerleggen

• Open kerk met een nachtwake voor alle Snekers
• Bij zonsopgang het ontsteken van het Paaslicht
• Paasviering met een groots projectkoor

Na de Passion op witte donderdag, wil de werkgroep Pasen2018 het Nacht-Licht van Sneek een unieke vorm geven. Vanaf januari zal heel Sneek opgeroepen worden om mee te zingen in het Grootse projectkoor, dat haar medewerking zal verlenen tijdens de Paasviering. Als locatie is gekozen voor de Martinikerk, gelegen in het centrum van Sneek.

Voelt u zich geroepen om mee te bouwen aan dit initiatief, dan bent u van harte welkom. De projectgroep is nog op zoek naar creatieve doeners, die mede vorm kunnen geven aan Pasen2018. Ook kunt u aansluiten bij een van de verschillende werkgroepen. Mail naar Pasen2018@gospelkoorsignalen.nl

.. Laat minder zien ..

Pasen 2018

10 november 2017

Ds. J.W. Nieboer schrijft in het kerkblad van PKN Sneek dit keer het hoofdartikel over “Open Kerk”. Daarin schrijft hij het volgende over Pasen 2018:

“Zo zijn we op dit moment achter de schermen bezig met Pasen 2018. Annie Dijkstra kwam namens het koor Signalen bij mij met de vraag of we niet iets konden doen met de ervaring dat je door donker heen naar licht kunt gaan. Ze was geraakt door de vrijdagavondviering in Taizé in Frankrijk, waar mensen naar het kruis kunnen gaan om daar hun zorgen, verdriet neer te leggen. Al pratend bedachten we dat we dat zouden kunnen doen in de Paasnacht, van zaterdag op zondag. Langzaam maar zeker groeide het plan om in die nacht letterlijk onze Martinikerk open te zetten voor iedereen die dat wil en dan in de ochtend als de zon opkomt het Paaslicht aan te steken. Een nachtwake voor de hele stad.

.. Lees meer ..

Ik dacht steeds: “Dat klopt, Stille Zaterdag is het juiste moment om de deuren open te zetten en kerk voor de stad te zijn”. Maar ik had er nog niet echt de woorden voor. Nu begin ik langzaam maar zeker te begrijpen waarom het past. De Paasnacht is immers zo’n olifantenpaadje tussen geloof en ongeloof. Het is heel bijzonder dat er in onze traditie ruimte is voor ongeloof, voor twijfel, godverlatenheid en zelfs voor de gedachte dat God dood is. Dat is Stille Zaterdag. Maar het lijkt wel dat we daar als kerk niet zo goed bij stil durven staan. We blazen de Paaskaars ’s avonds uit op Goede Vrijdag en we dragen de nieuwe Paaskaars al weer binnen op zaterdagavond.

Daar zit iets meer dan een etmaal tussen. We maken de tijd tussen Jezus’ dood en zijn opstanding zo kort mogelijk. Terwijl we in de bijbel lezen dat Jezus op de derde dag opstond. Zou het kunnen zijn dat we niet zo goed ruimte durven geven aan de dag dat Jezus dood was en in zijn graf lag? Wat als we dat wel doen? Is dat niet het moment waarop de zogenaamde scheiding tussen gelovigen en ongelovigen wegvalt? Stille Zaterdag is de dag en de nacht waarop het hele framewerk waar wij de wereld in proberen te wurmen ontwricht wordt. Het moment van grote verwarring, waarin wij gelovigen ons ongeloof onder ogen moeten zien en waarin zogenaamd ongelovigen de waarheid spreken. Pas als je ruimte geeft aan die verwarring kun je het Paaslicht ervaren, dat ons mensen verbindt. Door geloof en ongeloof heen. 

Ik ben zo blij dat onze kerkenraad de moed heeft om ruimte te geven aan dit idee, door de Martinikerk beschikbaar te stellen. Het is een stap op weg naar de open kerk die wij willen zijn.

Ds. Jan Willem Nieboer”

(Zie voor het complete artikel in PS nr. 14, 10-11-2017)

.. Laat minder zien ..

Oh Happy Day

16 oktober 2017

Foto’s

Zondag 15 oktober organiseerde Gospelkoor Signalen het gospel-event Oh Happy Day. Tijdens dit event konden mensen die het leuk vinden om te zingen of kennis wilden maken met het zingen van gospelmuziek meedoen. Hieraan gaven ruim 20 mensen gehoor. De dag werd afgesloten met een miniconcert. Uitsmijter van dit concert was de naamgever van het event, Oh Happy Day. Wij hebben een prachtige dag gehad en genoten van het enthousiasme van onze gasten.

Video

O(pen) Happy Day

12 augustus 2017

Op zondag 15 oktober organiseert gospelkoor Signalen een gospel-event O(pen) Happy Day waarin we een dag gaan zingen met hopelijk veel nieuwe mensen die het leuk vinden om te zingen, kennis willen maken met het zingen van gospelmuziek of die misschien wel lid willen worden van gospelkoor Signalen.

Lijkt het je leuk om daaraan mee te doen? Dan ben je van harte welkom! De dag begint om 9.30 uur met koffie/thee en we sluiten rond 18.00 uur, na het geven van een mini-concert, af met een hapje en een drankje. Tussendoor wordt er uiteraard voor een lunch gezorgd en verder gaan we vooral veel zingen. De kosten voor deze dag bedragen 10 euro en mocht je enthousiast zijn geworden en wil je je opgeven, stuur dan een mail naar: Opendag@yahoo.com

.. Lees meer ..

Ook als je meer wilt weten, kun je naar dit adres mailen.

Mocht je na het lezen van bovenstaande denken ik wil niet meezingen, maar ben wel benieuwd naar het concert, noteer dan zondag 15 oktober 17.00 uur vast in je agenda zodat je kunt luisteren naar het eindresultaat. Ook daar ben je van harte welkom!

Wij hebben er als koor veel zin in om er een Happy Day van te maken. Jij ook? Dan zien we je graag op 15 oktober!

.. Laat minder zien ..

Jubileumconcert, een feestje!

3 april 2017

Na heel lang oefenen, een studiedag in het teken van het concert, een generale repetitie op vrijdagavond, een laatste studiemoment op zaterdagmiddag, was het zaterdagavond 1 april eindelijk zover: Ons jubileumconcert!

Wat hebben we met z’n allen genoten van die bijna volle kerk, het sfeertje, onze enthousiaste dirigent, de humor van ‘het ABC-tje’ en natuurlijk de muziek.

Een dank aan alle mensen die deze avond op wat voor manier mogelijk hebben gemaakt. En natuurlijk dank aan alle mensen die gekomen zijn om dit feestje met ons mee te vieren! Wij genieten via app-jes, facebookberichten en napraten nog na. 

En dan staat de volgende uitdaging alweer op het programma. We gaan aan de slag met een nieuwe themadienst! We houden u op de hoogte!

Wat gaat de tijd snel en waar zijn ze gebleven al die jaren

3 maart 2017

Verdwenen als sneeuw voor de zon?? Het lijkt er inderdaad wel op, 25 jaar, waar zijn ze gebleven. Mijn buurman en buurvrouw zijn best wel wat ouder geworden, maar dat is geen 25 jaar…….

Toch is het zo ver gekomen. Wie had dat ooit gedacht. Op initiatief van een paar enthousiaste mensen werd de doelgroep middels een gerichte “mailing” benaderd en opgeroepen een jongeren(gospel)koor te gaan vormen. Een resultaat van wel 1%, zo’n 30 jonge mensen, die zich meldden voor de eerste informatieavond. 

Dit werd eigenlijk ook direct de oprichtingsavond en letterlijk op 1 april 1992 werd tijdens de eerste repetitieavond het Jongerenkoor Signalen opgericht.

Nu 25 jaar later; 

  • zijn wij een volwassen vereniging en nog steeds actief met zo’n 50 enthousiaste leden; 
  • vormen wij een hechte club van waaruit veel leuke activiteiten worden georganiseerd.; 
  • zijn wij met elkaar vrolijk, met elkaar verdiepend, elkaars praatpaal en elkaars schouder en wat ons verbindt is het zingen van meestal gospels. 

.. Lees meer ..

Na enig telwerk blijkt het, dat wij ongeveer 10 zangnummers per jaar hebben ingestudeerd, wat inhoudt dat er ca. 250 gospelsongs op ons repertoire kunnen staan.

Komende zaterdag 1 april willen wij onze “FANS” en belangstellenden meenemen langs de weg die we hebben bewandeld in die 25 jaar. Veel mooie momenten mogen wij ons herinneren en veel mooie concerten en optredens. De prachtige feestavonden, kerstdiners met verhalen, projecten en studieweekenden hebben ons als groep sterker gemaakt. Ook de verdrietige zaken in het leven, zijn onze groep niet voorbij gegaan. En hierin ook, zijn wij als koor sterker geworden, hebben we elkaar opgezocht en er aan gewerkt om er voor elkaar te zijn en op elkaar te passen op de momenten dat dat nodig is. De basis van de gospel is vertrouwen op God en de mensen om ons heen, en dit is ook de drijfveer van de mensen in ons Gospelkoor Signalen.

Wij willen graag Signalen afgeven door middel van het enthousiast zingen en beleven van onze gospels en liederen. Daarbij niet in de laatste plaats, enthousiast gedirigeerd door Erwin de Ruijter en professioneel begeleid door ons Combo bestaande uit Paul, Ronald, Wessel en Sijmen.

Kom (mee)genieten en maak het met ons tot een mooi feest op 1 april. 

.. Laat minder zien ..