Dirigenten

2016 – heden
Vanaf september 2016 staat Signalen onder leiding van Erwin de Ruijter uit Bolsward.

2016 – 2016
Vanaf februari 2016 tot juni 2016 stond Signalen tijdelijk onder leiding van Akke Bosma uit Sneek.

2007 – 2016
Vanaf augustus 2007 tot januari 2016 stond Signalen onder leiding van Wilco Kloosterman uit Leeuwarden.

1992 – 2007
Vanaf april 1992 tot juni 2007 stond Signalen onder leiding van Akke Bosma uit Sneek.

Erwin de Ruijter

Erwin werd in Haarlem geboren (1971) en kwam al vroeg serieus met muziek in aanraking. Als 8-jarige ging hij naar de koorschool van de St.Bavo-kathedraal en in zijn vrije tijd volgde hij piano- en dwarsfluitlessen. Erwin ging dwarsfluit studeren aan het Alkmaars Conservatorium en nam als bijvak zang. Daarnaast bleef hij zingen in het Kathedrale jongens- en mannenkoor. Na een jaar studie nam hij er als tweede hoofdvak Ensemble-leiding bij. Hiervoor behaalde hij zijn diploma in 1993. Een jaar later rondde hij zijn fluitstudie af. In 1996 is Erwin koordirectie gaan studeren bij Harold Lenselink en hij heeft deze vierjarige studie al na twee jaar met succes voltooid.

Erwin geeft dwarsfluitles bij het kunstencentrum Atrium in Sneek en bij muziekschool Da Capo in Schagen. Verder heeft hij een eigen praktijk aan huis met de naam Het Muziekhuis. Daar geeft hij samen met zijn vrouw dwarsfluitles, pianoles en zangles. Erwin is behalve dirigent van Lord’s Moor Singers ook dirigent bij musical-popkoor Rainbow uit Bolsward, interkerkelijk koor Echo uit Heerhugowaard en bij zanggroep Eljakim en gemengd koor Cantus Deo uit Bolsward. Erwin woont in Bolsward, is getrouwd met Christel en heeft twee dochters, Nienke en Silke.