Bestuur

Voorzitter Hans van Wieren h.van.wieren@tele2.nl
Secretaris Tineke Wuring secretariaat@gospelkoorsignalen.nl
Penningmeester Tjally Leidelmeijer k_leidelmeijer@hotmail.com
Manager Jellie Roorda manager@gospelkoorsignalen.nl 06-12507819
Vice voorzitter Jan Willem Obbink jwobbink@planet.nl

Oefenavond

Wij oefenen op de woensdagavond van 19:55 – 22:00 uur in de Zuiderkerk, Rienck Bockemakade 7 in Sneek.