Wie zijn wij

Wij zijn Gospelkoor Signalen uit Sneek. In 1992 zijn we begonnen met circa 30 leden. De toenmalige startersgroep is als harde kern nog steeds aanwezig en inmiddels is ons koor uitgegroeid tot een volwassen koor van meer dan 40 leden.

Ons koor wil een positieve levenshouding uitstralen en voor zover mogelijk door zang Gods woord uitdragen. Onder leiding van onze dirigent komen we wekelijks bij elkaar voor het leren van nieuwe muziekstukken en het doornemen van inmiddels vertrouwde nummers. 

Optredens buiten de provincie Friesland en optredens in de stad Stralsund (aan de Oostzee) maken Signalen ook daar tot een goede bekende.

.. Lees meer ..

Wat kunt u van ons verwachten?

Muzikale medewerking aan diensten, samenkomsten of thema-avonden. In overleg kunnen we een repertoire samenstellen dat naadloos aansluit bij het door u gekozen thema. Ook worden met grote regelmaat concerten gegeven. Soms in samenwerking met een ander koor, solist, band of muziek korps.

Optreden in uw gemeente

Zou u willen dat Signalen een optreden doet in uw gemeente? Neem dan kontakt op met onze manager. Zij brengt u graag op de hoogte van de mogelijkheden en de kosten. Ook is het mogelijk een avondvullend (thema) programma te brengen. Zang wordt dan afgewisseld met spraak (verhalen en gedichten), tevens is het mogelijk in uw stad/dorp een concert te geven.

Nieuwe leden

Heb je zin om bij ons koor te komen zingen, informeer bij onze manager en vraag naar de mogelijkheden.

.. Laat minder zien ..

Zie voor meer informatie over het paasproject NachtLicht Sneek of het aanmelden voor het projectkoor op www.nachtlichtsneek.nl

Hou ook de facebook pagina in de gaten, facebook.com/nachtlichtsneek
of nog beter, vind deze pagina leuk 😉

Themadienst Are you connected?

Facebook, WhatsApp, Instagram; de wereld van nu staat bol van de sociale media. We zijn constant ‘online’.

Deze middelen zouden onze communicatie moeten verdiepen maar is dit wel zo? En waar is God in deze digitale wereld?

.. Lees meer ..

Waar is God in een wereld die beheerst wordt door verschillen? Is God wel online?

Deze dienst is nu te boeken, neem voor meer informatie contact op met onze manager.

.. Laat minder zien ..

Nieuws

Gospelkoor Signalen wil grootse afsluiting Jubileumjaar
10 november 2017

Velen van ons hebben nog niet eens nagedacht over de komende kerst, laat staan over Pasen2018. En toch is er al een werkgroep van Gospelkoor Signalen bezig om hier vorm aan te geven. Een gospelkoor dat haar 25 jubileumjaar wil afsluiten met een “Groots” Pasen 2018 voor de stad Sneek.

.. Lees meer ..

“Een bijzonder project waarvoor verbinding is gezocht met de geloofsgemeenschappen van Sneek” licht Jacobien Rozema het project toe. “We hebben nog geen antwoord van alle gemeenschappen, maar zijn zeer erkentelijk voor het commitment van de Raad van Kerken, zij dragen het project een warm hart toe.”

Pasen2018 van de verstilling (nacht) naar de opstanding (licht)met een tastbaar kruis waar de bewoners van Sneek hun hartzeer mag neerleggen

• Open kerk met een nachtwake voor alle Snekers
• Bij zonsopgang het ontsteken van het Paaslicht
• Paasviering met een groots projectkoor

Na de Passion op witte donderdag, wil de werkgroep Pasen2018 het Nacht-Licht van Sneek een unieke vorm geven. Vanaf januari zal heel Sneek opgeroepen worden om mee te zingen in het Grootse projectkoor, dat haar medewerking zal verlenen tijdens de Paasviering. Als locatie is gekozen voor de Martinikerk, gelegen in het centrum van Sneek.

Voelt u zich geroepen om mee te bouwen aan dit initiatief, dan bent u van harte welkom. De projectgroep is nog op zoek naar creatieve doeners, die mede vorm kunnen geven aan Pasen2018. Ook kunt u aansluiten bij een van de verschillende werkgroepen. Mail naar Pasen2018@gospelkoorsignalen.nl

.. Laat minder zien ..

Gospelkoor Signalen heeft het bericht van NachtLicht Sneek gedeeld. ... .. Lees meer .... Laat minder zien ..

De start van het GROOTS Paaskoor op zaterdag 17 maart 2018. Een mooie groep mensen in de leeftijd van 18-81 jaar! Paasmorgen, 1 april bij zonsopgang, zullen wij in de Martinikerk te Sneek dit GROOTS...

Bekijk op Facebook

Goede week

Deze week heet in het Latijn: ‘Grote Week’ of ‘Heilige week’. 'Goed' verwijst naar het heil (geluk) dat alle mensen krijgen door de dood en verrijzenis van Jezus. Deze week wordt gekenmerkt door heel wat bijzondere dagen: Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille zaterdag - paaszaterdag.

Op zondag Palmpasen staan mensen te juichen. Ze zwaaien met takken, ze dansen, ze buigen, want Jezus komt daar op een ezeltje aan! Hoi, hoi! Onze koning! roept iemand vooraan.
De avond op Witte donderdag eet Jezus nog één keer met vrienden. Hij wast zelf hun voeten, als een bediende. Hij bidt, en zegt bij het breken van het brood 'Blijf zo aan mij denken, na mijn dood.' Hij wordt door soldaten gehaald die nacht en naar een gevangenis toegebracht. De mensen roepen met luide stem: Weg met hem, aan het kruis met hem!
Jezus die zoveel van mensen houdt: daar hangt hij, op een kruis van hout. Aan het einde roept hij: 'Het is volbracht.' De middag op Goede Vrijdag, wordt donker als de nacht.
Op Stille zaterdag leggen zijn vrienden hem in een grot. Die dag voelt alles leeg en dood. De Heer is weg, ze geloven het niet. Ze zitten te huilen van verdriet.
Op de morgen van Paaszondag, nog voor het licht van de dag, gaan enkele vrouwen naar het graf. Het is leeg! Er zit een engel die zegt: 'Zoek hem niet waar je hem had neergelegd! Jezus leeft! Hij is, echt waar, opgestaan!' Met dat nieuws zijn de vrouwen teruggegaan. Ze werden niet zomaar geloofd, die dag, want niemand had zo'n bericht verwacht. Een poosje later geloofden ze pas dat Jezus echt verrezen was, want steeds meer vrienden vier, zes, tien, vertelden: 'Wij hebben Jezus gezien!' Pasen Dat is wat wij samen vieren vandaag, we maken van Pasen een vrolijke dag. Hij leeft, God laat ons nooit in de steek. En dààrom is het de Goede Week!
... .. Lees meer .... Laat minder zien ..

Bekijk op Facebook

Reacties:

 • Klaas Visscher / 11 februari 2018:
  Het was fantastisch. Ik heb genoten. »
 • Gerrit Swart / 11 maart 2016:
  Mooi optreden foar de radio. »
 • Eunice van Stipriaan / 6 maart 2016:
  Op zondag 7 februari 2016 in het kerkje van Winkel (in noordholland) heb ik enorm van jullie optreden genoten met als themadienst, lopen op het... »
 • Cornelis Bastiaan Epker / 14 juni 2015:
  Wat een geweldig optreden op Lokaal Vocaal vanmiddag Een nummer,a_capella tot op de botten.Heel veel succes »
 • Gooitzen Eijzenga / 14 juni 2015:
  Mijn complimenten voor jullie optreden op Lokaal Vocaal 2015. »